קונץ פטנט

מאגר פטנטים ישראליים המכיל כ- 200,000 פטנטים כולל קבצי בקשה, שרטוטים, תביעות, פרטי בעלי הפטנט, מיופי כח, סוכנים, בקשה/פרסום בינלאומי, דין קדימה ועוד.

מהו פטנט?

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי מדינה לבעל המצאה לזמן קצוב (בדרך כלל, 20 שנה). הזכות המשפטית מאפשרת לבעל פטנט למנוע מאחרים להשתמש בהמצאה בלי רשותו או שלא כדין. כדי לקבל אישור פטנט על המצאה יש להגיש בקשה לפטנט לרשות המטפלת בכך בכל מדינה. על בקשת הפטנט לפרט את ההמצאה עליה מבוקש הפטנט, באופן שיאפשר לבעל מקצוע ממוצע בתחום אליו הוא שייך להבין כיצד לממשה. כמו כן עליה לכלול "תביעות" (לפחות אחת) המגדירות במדויק את היקף הבלעדיות הנתבעת על ידי המבקש. כדי לקבל פטנט צריך שההמצאה המוגדרת ב"תביעות" תהיה חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת התקדמות המצאתית, ובמילים אחרות: חידוש, תועלת וצעד אמצאתי. לפטנט ניתנת הגנה במסגרת דיני הקניין הרוחני. פטנט הוא מקומי, ומוגבל לאותה מדינה שהעניקה אותו.

פרטים נוספים »

רשות הפטנטים

רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל, אמונה על הענקת מונופול למבקש אותו על קניין רוחני ותעשייתי בישראל, באמצעות רישום פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. הענקת המונופול מותנה בבחינה של הבקשה לרישום, על מנת לוודא שהבקשה עומדת בדרישות הדין הישראלי (המונופול הוא טריטוריאלי בניגוד לתפיסה שכיחה, אך מוטעית שהוא בינלאומי). בראש הרשות עומד הרשם. הדינים העיקריים שרשות הפטנטים פועלת לפיהם הם: חוק הפטנטים, תקנות הפטנטים תשכ"ח 1968, פקודת הפטנטים והמדגמים 1924, חוזרי רשם הפטנטים, החלטות הרשם ופסקי דין בתחום הקניין הרוחני בארץ. ברשות מתקיימים ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות. הרשות מפרסמת מדי חודש את יומן הפטנטים והמדגמים ואת יומן סימני המסחר. ברשות ישנה מחלקה להגשת בקשות לפטנט במסלול של אמנת ה- PCT.

פרטים נוספים »

הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO)

הארגון העולמי לקניין רוחני (World Intellectual Property Organization או בקיצור WIPO) הוא סוכנות מיוחדת של האומות המאוחדות לעודד פעילות יצירתית ולקדם את השמירה על הקניין רוחני בעולם. הארגון נוסד בשנת 1967 וחברות בו 183 מדינות. הארגון מפקח על יישומן של 24 אמנות בינלאומיות. מטה הארגון נמצא בז'נבה, שווייץ. הגוף המנהל את ה-WIPO אינו נבחר בידי אזרחי העולם, אלא, כמו בכל ארגוני האו"ם המורכבים ממדינות חברות, הוא נבחר על ידי נציגי המדינות החברות. יש הטוענים כי רבות ממדינות אלה אינן מדינות דמוקרטיות הפועלות בהכרח למען קידום האינטרסים של אזרחיהן וכי נציגיהן נתונים בקלות יחסית להשפעת גופים מסחריים גדולים, שלהם עניין בתחום הקניין הרוחני.

פרטים נוספים »